جوایز

  • نفر اول در هر بخش : 30.000.000 ریال + لوح تقدیر + تندیس جشنواره
  • نفر دوم در هر بخش : 20.000.000 ریال + لوح تقدیر + تندیس جشنواره
  • نفر سوم در هر بخش : 10.000.000 ریال + لوح تقدیر + تندیس جشنواره
  • افراد برگزیده تا رتبه دهم در هر بخش : لوح تقدیر + تندیس جشنواره

بیاینه

جوایز

آئین نامه

دبیرخانه

تماس با ما

نام خود را وارد نمایید
ادرس ایمیل معتبری وارد نمایید
توضیحات خود را وارد نمایید

مشهد - بزرگراه امام علی - بلوار شهید رفیعی - میدان مطهری - دانشگاه خیام

info@axshahr.ir

کد پستي : ۹۱۸۹۷۴۷۱۷۸

تلفن : ۳۵۱۵۶141 - ۰۵۱