اعلام نتایج نهایی جشنواره


A- عکاسی معماری با موضوع " معماری، شهر، فرهنگ " :


B- عکاسی معماری با موضوع "معماری در شب " :